logo vrVindusretur as er et non-profit aksjeselskap eid av PCB Sanering AS.

Selskapets virksomhet er å hindre spredning av farlige stoffer fra kassert isolerglass. Vi skal gjennomføre innsamling av isolerglass generert fra riving og rehabilitering av bygg, herunder glassfasader, vinduer og dører. Dette skal skje på en samfunnsmessig lønnsom måte og med minimal miljøbelastning.

Virksomheten skal ikke ha økonomisk formål.